banner ad

Anatomi

anatomi-1  “Anatomi” terimi eski Yunanca ana (içinden) temmein (kesmek) kelimelerinden türemiştir ve keserek ayırma, parçalama anlamlarına gelir. Geçerli anlamı ise şudur: İnsan vücudunu oluşturan tüm sistem ve yapılar ile bu yapılar arasındaki görevsel bağlantıları inceleyen bilim dalı.

Tüm canlılar gibi insanların embriyonel gelişimi de tek bir hücreyle başlar. Erişkin bir insan vücudunda ise yaklaşık olarak 60 trilyon hücre bulunur.

İnsan vücudunu, tüm sistemleri ile bir arada araştırmak, sadece bir organın özelliklerini araştırmaktan daha çağdaş bir eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım hastalıklar veya yaralanmalarla ilgili olarak çok daha isabetli kararlar almayı kolaylaştırır.

Tıp ana bilim dalları anatomi ile ilgili araştırmalardan türemiştir. Bu araştırmalar anatominin alt guruplara ayrılmasına neden olmuştur:

  • anatomi-2Makroskobik (Gross) Anatomi: İnsan vücudunu gözle görülebilir hali ile araştıran anatomik yaklaşım.
  • Mikroskobik Anatomi (Histoloji): İnsan organ ve dokularından alınan örnekleri mikroskop yardımı ile araştıran anatomik yaklaşım.
  • Gelişimsel Anatomi (Embriyoloji): İnsanın anne karnındaki gelişim sürecini araştıran anatomik yaklaşım.
  • Patolojik Anatomi: İnsan dokusundaki anormal yapıları araştıran anatomik yaklaşım.

Anatomi, insan vücudundaki hareket, sinir, solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım, üreme ve bağışıklık sistemlerinin tümünü inceler.

anatomi-3

İnsanlık tarihi boyunca anatomi bilimi irdelenmiştir. Mağara dönemlerinde insanların avladıkları hayvanların organlarını duvara resmetmesinden, M.Ö. 460-370 Hipokrat’ın kayıtlarına; M.S. 980-1037 İbn-i Sina’nın “Tıp Kanunu” eserinden 1452-1519 Da Vinci’nin çizimlerine ve bugüne kadar süren anatomi çalışmaları günümüzdeki hastalık ve yaralanmaların teşhis ve tedavilerinde kullanılan medikal ürünlerin temelini oluşturmuştur.

anatomi-4