banner ad

Gövde Hastalıkları

LUMBALİZASYON VE SAKRALİZASYON

LUMBALİZASYON VE SAKRALİZASYON

Bel bölgesindeki toplam beş adet vertebra (omur) kemiği vardır. Bu omurlar tıbbi olarak “L1, L2, L3, L4, L5” olarak rapor edilir. Sakrum vertebralar ise doğum anında beş adet olan kalça vertebralarıdır. Sakrum omurları doğum sonrası gelişimde tamamen birleşerek yetişkin insanda tek kemik olarak karşımıza çıkar. Gerçek kemik yapıları ve sayıları yetişkin bir insana göre tespit […]

By 13 Mart 2014 0 Comments Read More →
KAUDA EQUİNA SENDROMU

KAUDA EQUİNA SENDROMU

Bel bölgesinde toplam beş adet vertebra (omur) kemiği vardır. Bu omurlar tıbbi olarak “L1, L2, L3, L4, L5” ve sakrum olarak rapor edilir. Bütün lumbal (bel) omurları ön kısımda disk denilen yapılar ile üst üste sıralanır. Diskler halka biçiminde kıkırdak (sert annulus) yapılardır ve içerisi jöle kıvamında bir yapı (nucleus pulposus) ile doludur. Bütün lumbal […]

By 13 Mart 2014 0 Comments Read More →
LUMBAR STENOZ  (BELDE DAR KANAL HASTALIĞI)

LUMBAR STENOZ (BELDE DAR KANAL HASTALIĞI)

Bel bölgesinde toplam beş adet vertebra (omur) kemiği vardır. Bu omurlar tıbbi olarak “L1, L2, L3, L4, L5” ve sakrum olarak rapor edilir. Bütün lumbal (bel) omurları ön kısımda disk denilen yapılar ile üst üste sıralanır. Diskler halka biçiminde kıkırdak (sert annulus) yapılardır ve içerisi jöle kıvamında bir yapı (nucleus pulposus) ile doludur. Bütün lumbal […]

By 13 Mart 2014 0 Comments Read More →
LOMBER SPONDİLOLİSTEZİS (BEL KAYMASI)

LOMBER SPONDİLOLİSTEZİS (BEL KAYMASI)

Bel bölgesinde toplam beş adet vertebra (omur) kemiği vardır. Bu omurlar tıbbi olarak “L1, L2, L3, L4, L5” ve sakrum olarak rapor edilir. Bütün lumbal (bel) omurlar ön kısımda disk denilen yapılar ile üst üste sıralanır. Diskler halka biçiminde kıkırdak (sert annulus) yapılardır ve içerisi jöle kıvamında bir yapı (nucleus pulposus) ile doludur. Bütün lumbal […]

By 13 Mart 2014 0 Comments Read More →
LUMBAL DİSK HERNİ  (BEL FITIĞI)

LUMBAL DİSK HERNİ (BEL FITIĞI)

Bel bölgesinde toplam beş adet vertebra (omur) kemiği vardır. Bu omurlar tıbbi olarak “L1, L2, L3, L4, L5” ve sakrum olarak rapor edilir. Bütün lumbal (bel) omurlar arasında arasında disk denilen yapılar vardır. Diskler halka biçiminde kıkırdak (sert annulus) yapılardır ve içerisi jöle kıvamında bir yapı (nucleus pulposus) ile doludur. Bel bölgesinin maruz kaldığı şiddetli […]

By 13 Mart 2014 0 Comments Read More →
ANKİLOZAN SPONDİLİT (ROMATİZMAL OMURGA KAYNAMASI)

ANKİLOZAN SPONDİLİT (ROMATİZMAL OMURGA KAYNAMASI)

Erişkin bir kişide 26 adet vertebra (omur) vardır.  Bu vertebralar birbirleri ile sıralı bir şekilde eklem yapar. Bu eklemlere ligamentler, kaslar, diskler gibi elemanlar da katılır. Tüm bu yapıların oluşturduğu omurga sistemi anatomik şekline ve hareketlerine kavuşur. Romatizmal bir nedenle oluşan enflamasyon (bağışıklık sisteminin gereğinden fazla aşırı iltihap şeklinde sıvı üretmesi) ile omurlar arasında oluşan […]

By 13 Mart 2014 0 Comments Read More →
KİFOZ (KAMBURLUK)

KİFOZ (KAMBURLUK)

Erişkin bir insanın vertebra (omurga) sistemi yukarıdan aşağıya sıralanmış şekilde 26 vertebra (omur) kemiğinden oluşur. Omur kemikleri düzensiz tip kemiklerdir. Omurga, vücuda önden veya arkadan bakıldığında düz şekilde sıralanarak gelişmiş, yanlardan bakıldığında ise S şeklinde sıralanarak gelişmiştir. Omurga sistemine yanlardan bakıldığında olması gerekenden daha fazla eğiklik hastalığına kifoz veya kamburluk hastalığı denir. Kifoz torakal (sırt) […]

By 13 Mart 2014 0 Comments Read More →
SKOLYOZ (YAN KAMBURLUK)

SKOLYOZ (YAN KAMBURLUK)

Erişkin bir insanın vertebra (omurga) sistemi yukarıdan aşağıya sıralanmış şekilde 26 vertebra (omur) kemiğinden oluşur. Omur kemikleri düzensiz tip kemiklerdir. Vertebra sistemi, vücuda önden veya arkadan bakıldığında düz şekilde sıralanarak gelişmiş, yanlardan bakıldığında ise S şeklinde sıralanarak gelişmiştir. Omurga sistemine arkadan veya önden bakıldığında yanlara doğru eğiklik hastalığına skolyoz veya yan kamburluk hastalığı denir. Skolyoz […]

By 13 Mart 2014 0 Comments Read More →
FİBROMİYALJİ SENDROMU

FİBROMİYALJİ SENDROMU

Fibromiyalji sendromu hareket sistemini oluşturan kemik, eklem, kas ve bağlarda sürekli ve yaygın bir şekilde ağrı, sızı, uyuşma, yorgunluk hali hastalığıdır. Fibromiyalji, hareket sistemi elemanların sorunlarının dışında sindirim sistemi sorunları, ağrılı adet gibi farklı problemlerle birlikte gelişebilir. 30-60 yaş arası kadınlarda erkeklere göre on kat fazla görülmesine rağmen çok erken veya ileri yaşlarda da izlenebilir. […]

By 13 Mart 2014 0 Comments Read More →