banner ad

Omuz Hastalıkları

SLAP LEZYONU (KIKIRDAK TENDONU YIRTIĞI)

SLAP LEZYONU (KIKIRDAK TENDONU YIRTIĞI)

Pazu (biceps) kasının uzun ve kısa iki başı vardır. Uzun başı üstte tendonlaşarak omuz eklemi içerisine girer.  Eklem kıkırdağının (labrum) içine baştan sona kadar “Y” şeklinde yapışır. Bu tendon yapıya slap denir. Slap lezyonu tendonun aşınması, labrumdan ayrılması, travma sonrası labrumun yırtılması gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Slap lezyonuna travmanın dışında ani ağır cisim kaldırma veya […]

By 9 Mart 2014 0 Comments Read More →
ROTATOR MANŞET YIRTIKLARI (OMUZU DÖNDÜRÜCÜ TENDON MANŞETİ YIRTIKLARI)

ROTATOR MANŞET YIRTIKLARI (OMUZU DÖNDÜRÜCÜ TENDON MANŞETİ YIRTIKLARI)

Kürek kemiğinden başlayan dört kas, tendonlarında birleşerek rotator manşeti oluşturur. Rotator manşet kol kemiği başını sarmalayarak omuz eklemini sabitler. Tendonları ile omuza rotasyon (döndürme) hareketini yaptırır. Rotator manşet yırtıkları kimi zaman travma sonucunda, çoğu zaman da spor yapanlarda zorlama neticesinde gerçekleşir. Hastalık çoğunlukla 35-45 yaşları arasında görülür. Teşhis: Rotator manşet yırtığı olan hasta, kolu yukarı […]

By 9 Mart 2014 0 Comments Read More →
TORASİK OUTLET SENDROMU (OMUZ KAPANI HASTALIĞI)

TORASİK OUTLET SENDROMU (OMUZ KAPANI HASTALIĞI)

Omuz kapanı hastalığı, köprücük kemiği ile 1. kaburga kemiğinin arasındaki boşlukta oluşur. Bu boşluk, içerisinde ana damarlar, sinirler ve kasları barındırır. Omuz kapanı hastalığı travmaya bağlı yaralanmalar, çeşitli hastalıklar veya doğumsal anomaliler neticesinde meydana gelebilir. Özellikle radial, median ve ulnar sinirlerin geçiş noktası olan bu boşluk dirsek ve el organlarının hareketlerinde de çok önemlidir. Teşhis: […]

By 9 Mart 2014 0 Comments Read More →
OMUZ PERİARTRİTİ (DONMUŞ OMUZ)

OMUZ PERİARTRİTİ (DONMUŞ OMUZ)

Donmuş omuz, omuz eklem kapsülünün kalınlaşması ve büzülmesi hastalığıdır. Omuz kapsülündeki bu hastalık omuzda hareket kısıtlılığına neden olur. Kadınlarda erkeklere göre daha çok görülür. Genelde tek omuzda oluşur. Donmuş omuz 40-60 yaşları arasında, şeker hastalarında, kalp damar hastalıkları sonrasında, depresyondaki hastalarda, Parkinson hastalarında daha çok izlenmesine karşın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Teşhis: Hasta, kolu baş […]

By 9 Mart 2014 0 Comments Read More →
OMUZDA ARTRİT (KİREÇLENME)

OMUZDA ARTRİT (KİREÇLENME)

Omuz eklemi elemanlarında 3 çeşit artrit görülür. Osteoartrit (Kireçlenme): Kemiklerin eklem yüzeylerine katılan kısımlarının kaplı oldukları kıkırdak yapının aşınması neticesinde deforme olması hastalığıdır. Omuzda en çok izlenen akromioklavikular (köprücük kemiği ile kürek kemiği üst kısmı arasında) artritidir. 45 yaş üstü kişilerde oluşur. Mutlaka travma, aseptik nekroz, yaşlılığa bağlı kemik erimesi gibi tetikleyici faktörler vardır. Romatoit Artrit (Romatizma): Eklemlerin iç […]

By 9 Mart 2014 0 Comments Read More →
OMUZDA TENDİNİT VE BURSİT (OMUZ SIKIŞMA HASTALIĞI)

OMUZDA TENDİNİT VE BURSİT (OMUZ SIKIŞMA HASTALIĞI)

Omuz eklemi kürek kemiği, kol kemiği ve köprücük kemiğinin oluşturduğu kompleks bir eklemdir. Kol kemiğini köprücük kemiğine 4 adet rotator manşet adalesinin tendonları bağlar. Bu tendonlar kola abdüksiyon ve rotasyon yaptırır. Köprücük kemiği lateralde omuz çatısını oluşturur ve omuz ile arasında bir bursa oluşturarak ekleme kayganlaştırıcı sıvı sağlar. Bu bursa, köprücük kemiği başı ile rotator […]

By 9 Mart 2014 0 Comments Read More →
REKURREN DİSLOKASYONU (TEKRARLAYICI OMUZ ÇIKIĞI)

REKURREN DİSLOKASYONU (TEKRARLAYICI OMUZ ÇIKIĞI)

Vücudumuzda en çok görülen instabilite (çıkık) türlerinden biridir. Hastalığın seyrinde ilk çıkığın oluş zamanı ve çeşidi çok önemlidir. İlk çıkık 20 yaşın altında ise çıkığın tekrarlayıcı bir seyir izleme oranı çok fazladır. Eğer ilk çıkık 40 yaşın üzerinde ise çıkığın tekrarlama oranı önemli ölçüde düşer. Omuz çıkığında labrumun (kürek kemiğine yerleşmiş elastik kıkırdak yapının) durumu […]

By 9 Mart 2014 0 Comments Read More →
KLAVİKULA FRAKTÜRÜ (KÖPRÜCÜK KEMİĞİ KIRIĞI)

KLAVİKULA FRAKTÜRÜ (KÖPRÜCÜK KEMİĞİ KIRIĞI)

Köprücük kemiği oluşumu en geç biten kemiktir. Bu yüzden çocukluk ve gençlik çağında kırıklar sıklıkla gözlenir. Bu çağlarda kişinin çok hareketli olması da köprücük kırıklarının oluşumunda etkilidir. Doğum esnasında, az rastlansa da köprücük kemiği kırıkları olabilir. Kırık gerçekleştiğinde omuz ekleminin öne-aşağı doğru düşmesi, kırık seviyesinde cilde doğru çıkıntı oluşması ve kolun yukarı doğru hareketinde şiddetli […]

By 9 Mart 2014 0 Comments Read More →