banner ad

Diz Anatomisi

anatomi1Dizimiz 4 kemik, çok sayıda ligament (bağ), tendon ve kasların oluşturduğu bir yapıdır. En çok dış travmaya maruz kalan eklemimizdir.

Kemikler

  • Femur (Uyluk) Kemiği: Femur uzun tip bir kemiktir. Alt ucunda iç ve dış olmak üzere 2 adet kondili vardır. Bu kondiller, ile tibianın üst kısmı ile birleşir.
  • Patella (Diz Kapağı) Kemiği: Patella vücudumuzun en büyük sesamoit kemiğidir. İskelet sistemi kemiklerimiz çok büyük bir oranda diğer kemiklere ligamentlerle (bağ) sıkıca bağlanır. Nadiren bazı kemikler diğer kemiklere ligamentlerle bağlanmaz ve anatomik yerlerine, kas tendonlarına bağlanarak tutunur ve pozisyonlanır. Bu tür kemiklere sesamoid kemikler denir.  Uyluktan aşağı doğru uzanan güçlü bir tendon yardımı ile femur ve tibianın eklemine önden yapışır. Dizin insersion açısını yükselterek en güçlü eklem olmasını sağlar.
  • Tibia (Ön Alt Baldır) Kemiği: Tibia uzun tip bir kemiktir. Üst ucunda iç ve dış olmak üzere 2 adet kondili vardır. Bu kondilleri ile femurun alt kısmı ile birleşir. Vücudumuzun dışarıdan en çok hissedilebilen uzun kemiğidir. Alt baldırımızın ön kısmında, hemen derinin altında elle hissedilebilir.
  • Fibula (Arka Alt Baldır) Kemiği: Fibula uzun tip bir kemiktir. Diz ekleminin oluşumuna katılmaz. Üst kısmından tibianın dış kondilinin alt boynuna yaslanır.

anatomi2

Eklemler

anatomi3anatomi4Femurun alt uçları (kondilleri) ile tibianın üst uçları arasında ginglymus (menteşe) tipi bir eklem bulunur. Tek eksenli bir eklemdir. Ekstansiyon ve fleksiyon (açma ve kapama) hareketini yapar. Kemiklerin ekleme katılan yüzeyleri kıkırdak kaplıdır. Bunun dışında tibia üzerinde kuş yuvası biçiminde menisküs denen esnek kıkırdak yapısı vardır. Menisküs ekleme katılan kemik kısımlarının birbirine uyumunu sağladığı gibi, diz altına binen yükü emer ve eklem sabitliğine yardımcı olur.

Dizin medial ve lateral kısımlarında yan bağlar bulunur. Bu bağlar dizin yanlara doğru açılmasını önler. Diz eklemi içerisinde de tibianın önünden başlayıp femurun arkasına yapışan ön çapraz bağ (acl) ve tibianın arkasından başlayarak femurun önüne yapışan arka çapraz bağ (pcl) bulunur. Bu bağlar sayesinde dizin dönmesi ve tibianın öne kaçması engellenir. Ligamentlerin dışında uyluğun 4 başlı kasının tendonu, diz kapağı üzerinden tibiaya yapışarak diz bütünlüğüne katkıda bulunur. Bütün bu yapıların yanında 9 adet bursası (eklem sıvısı kesesi) ile diz; koşma, yürüme, çömelme gibi birçok hayati hareketi yapmamızı sağlar.

anatomi5