banner ad
By 13 Mart 2014 0 Comments Read More →

DİZDE OSTEOARTRİT (KİREÇLENME)

dizde-osteo1Diz eklemine katılan tüm eklem yüzeyleri kıkırdak yapı ile örtülüdür. Çeşitli nedenler ile bu kıkırdakların pürüzsüz yüzeyinin bozulması, yıpranması neticesinde kemiklerin birbirine sürtünerek tahrip olması hastalığına dizde osteoartrit veya kireçlenme hastalığı denir. Osteoartritin sebepleri arasında yaşlanma, menisküs yırtıkları, eklem romatizması, aşırı kilo, geçirilmiş diz ameliyatları sayılabilir. Dizde kireçlenme hastalığı uzun yıllarda gelişir. İlk önceleri dizde basit bir ağrıya neden olurken zaman ilerledikçe dizde şişlik, şekil bozukluğu, hareket kısıtlılığı gibi yaşamsal bulgular görülebilir.

dizde-osteo2Teşhis: Hasta dizinde şişlik, merdiven çıkarken hareket kısıtlılığı, şişlik vb. şikâyetlerle doktora başvurur. Hasta şikâyetleri ile osteoartritin durumu birbiri ile örtüşmeyebilir. Kimi hastalarda kireçlenmenin ilk evresinde aşırı ağrı gözlenirken, kimi hastalarda kireçlenme ileri evrede bile olsa ağrı daha az gelişir. Doktor kireçlenme derecesinin kesin teşhisini MR görüntülerine göre belirler.

dizde-osteo4Tedavi: Diz kireçlenmesinde kireçlenmenin düzeyi, tedavisinde çok önem taşır. Kireçlenmenin ilk aşamasında ağrı kesici ilaç, patella destekli dizlik ortezi ve fizik tedavi egzersizleri tedavi için yeterlidir. MR tetkikinde kireçlenmenin menisküs yırtığı, bağ yaralanmaları gibi kötü sonuçları saptanırsa tedavi için bu problemleri giderici cerrahi müdahale gerekir. Cerrahi müdahale öncesi ve sonrasında yan bağ destekli bir dizlik ortezi uygulanır. Diz istirahatte iken dahi şiddetli ağrı varsa ve MR tetkiki sonucunda eklem aralığının tamamen yok olması ve kemik yüzeylerinde dejenerasyon gözlenirse kireçlenme en ileri safhasındadır. Bu durumda cerrahi müdahale ile dize diz protezi eklenir.

  dizde-osteo3

Posted in: Diz Hastalıkları

Post a Comment