banner ad

El Bileği ve El Anatomisi

anatomi1 El bileği ve el, 2 adet ön kol kemiği (radius ve ulna), 8 adet bilek kemiği (karpallar), 5 adet tarak kemiği (metakarpallar) ve 14 adet parmak kemiği olmak üzere 29 kemikten oluşur. Çok çeşitli hareket yeteneği olan değişik eklem tiplerini ve üç tane ana siniri içerir.

Kemikler

 • Ön Kol Kemikleri: Radius (dış ön kol kemiği) el bileği eklemine direkt katılır. Ulna (iç ön kol kemiği) el bileği eklemine bir diskle indirekt olarak katılır.
 • Ossa Carpi (Bilek Kemikleri): 4 adet proksimal (ön kola yakın) ve 4 adet distal (ele yakın) olmak üzere 2 sıra halinde toplam 8 adet düzensiz kemik bulunur.

Proksimaldekiler sırası ile dıştan içe doğru:

 • Scaphoideum: Üst kısmında radiusla eklem yapar. En büyük proksimal bilek kemiğidir. Bilek kemiklerinin en çok kırılanıdır.
 • Lunatum: Üst kısmında radiusla eklem yapar. En çok çıkan bilek kemiğidir.
 • Triquetrum: Üst kısmında ulna ile disk aracılığı ile indirekt eklem yapar.
 • Pisiforme: Ön kol kemikleri ile eklem yapmaz. En son gelişen bilek kemiğidir.

Distaldekiler sırası ile dıştan içe doğru:

 • Trapezium: Alt kısmında 1. tarak kemiği ile eklem yapar.
 • Trapezoideum: 2. tarak kemiği ile eklem yapar.
 • Capitatum: 3. tarak kemiği ile eklem yapar. İlk gelişen ve en büyük bilek kemiğidir.
 • Hamatum: 4. ve 5.  tarak kemiği ile eklem yapar. 2 tarak kemiği ile eklem yapan bilek kemiğidir.
 • Ossa Metacarpi (Tarak Kemikleri): Bu bölge aynı zamanda avucu oluşturur. 5 tane kemikten oluşur. Yukarıda bilek kemikleriyle, aşağıda ise parmak kemikleri ile eklem yapar. Sadece 1. tarak kemiği epifiz çizgisi üst kısımdadır. Diğerleri distal uçlardadır.
 • Phalanges (Parmak Kemikleri): Başparmakta 2 adet, diğer parmaklarda 3’er adet olmak üzere toplam 14 adet kemiktir.

anatomi2

anatomi3

anatomi4anatomi5

Eklemler

 • Radiocarpalis Eklemleri (el bileğinde): Elipsoid tipi eklemlerdir. Ekstansiyon-fleksiyon (açma-kapama) ve abdüksiyon-addüksiyon (uzaklaştırma-yakınlaştırma) hareketini yaparlar.
 • Articulationes Manus Eklemleri (el bileği kemiklerinin kendi aralarında): Plana tipi (herhangi bir ekseni olmayan) eklemlerdir. Eksenlere göre değişken kayma hareketi yaparlar.
 • Intermetacarpales Eklemleri (bilek kemikleri ile tarak kemiklerinin üst kısımları arasında): Plana tipi (herhangi bir ekseni olmayan) eklemlerdir. Eksenlere göre değişken kayma hareketi yaparlar.
 • Metacarpophalangeales Eklemleri (tarak kemiklerinin alt kısmı ile parmak kemikleri arasında): Eklem yüzeylerine göre spheroid veya ellipsoid tipinde 2 eksenli eklemlerdir. Ekstansiyon-fleksiyon (açma-kapama) ve abdüksiyon-addüksiyon (uzaklaştırma-yakınlaştırma) hareketini yaparlar.
 • Interphalangeales Eklemleri (parmak kemiklerinin kendi aralarında): Ginglymus tipi tek eksenli eklemlerdir. Ekstansiyon ve fleksiyon (açma ve kapama) hareketini yaparlar.

İşte bütün bu kemik, eklem, sinir, kas ve bunlara yardımcı tendon vb. yapılar mükemmel el ve el fonksiyonlarını meydana getirir. Medeniyeti, teknolojiyi ve her türlü insani gereksinimleri üretmek, başparmak ile diğer parmakları birbirlerine yaklaştırabilme kabiliyeti sayesinde mümkün olabilmiştir. İnsanı insan yapan bu spesifik özelliktir.

anatomi6