banner ad

Hakkımda

Ortopedi ürünlerinin sunumu ciddi bir iştir. Her ciddi meslekte olduğu gibi, ortopedi ürünleri satış ve pazarlama hizmeti veren kurum ve kişilerin dikkat etmesi gereken hususlar da vardır. Bunların en başında gelen husus, ortopedik hastalıklar ve malzemeler ile ilgili yeterli eğitime sahip olmaktır. Ortopedik ortezlerin kullanımı ancak, doktor, hasta ve ürün satıcısının bütünlüklü bir iş ve fikir birliğine sahip olması ile sağlıklı bir netice verebilir. Unutmamak gerekir ki, hasta veya hasta yakını, firmamıza öncelikle güven satın almaya gelir. Hastaya veya hasta yakınına hak ettiği güven duygusunu verebilmemiz için, kişinin hastalığı, doktorun önerdiği ortopedik malzemenin nitelikleri ve etkileri, ürünün uygulanma şekilleri gibi konularda bilinçlenmemiz kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu konuda yeterli donanıma sahip olmamamız, firmamızın güvenini sarsacağı gibi hasta sağlığı açısından geri dönüşü imkânsız sorunlara neden olabilir. Söz gelimi, doktorun “fledelfia boyunluk” kullanmasını istediği hastaya “sünger boyunluk” sunmak, hastanın geri kalan yaşamında telafisi olmayan problemler yaşamasına sebep teşkil edebilir.

Sitemiz vücut anatomisi, hareket sistemi, ortopedik hastalıklar ve ortopedik hazır malzemeler ile ilgili temel bilgileri ve bu bilgilerin kendi aralarındaki bağlantı ve ilişkilerini kapsayan bir içeriğe sahiptir. Ortopedik malzemelerin kullanım şekilleri ve amaçlarını tam anlamı ile açıklamak, sadece ürün özelliklerinden bahsederek mümkün olamaz. Hareketli vücut sistemi ve hareket mekaniği hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bununla birlikte ortopedi hastalıklarının nedenleri, gelişimleri, bulguları, teşhisi ve hareket sisteminde kaybettirdiği yetiler ve bu yetilerin tekrar kazanılması ile ilgili de kapsamlı bilgi sahibi olunmalıdır. Bu konularda yeterli donanıma sahip olunduktan sonra, ortopedik ürünlerin tasarım ve özelliklerinin hastaya zarar vermeyecek, amacına uygun ve doğru bir şekilde uygulanması konusunda sağlıklı ve yeterli bilgi sahibi olmak mümkün olacaktır.

15 yıla yaklaşan meslek hayatımın her döneminde, yukarıdaki konularla ilgili kendimi geliştirme adına karşılaştığım tüm hocalarımdan, akademik eserlerden, kongre ve seminerlerden istifade etmeye çalıştım. Bununla beraber tüm birikimimi çeşitli şekillerde meslektaşlarımla paylaşmayı görev bildim. Meslek örgütlerinde üye ve yönetici olarak görev aldım. Çok sayıda katalog çalışması yaptım. Türkiye genelinde birçok ilde eczacı odalarının, depoların, medikal toptancıların tertip ettiği eczacı, medikalci ve firma içi gelişim eğitimlerinde eğitimci olarak hizmet verdim.

Bu eğitimler esnasında, birçok sağlık çalışanı meslektaşımdan eğitim bilgilerinin webe aktarılması konusunda tavsiyeler aldım. Ancak bu çalışmayı yapmak benim için ciddi bir cesaret gerektiriyordu. Sonunda bu cesareti, siz değerli meslektaşlarımla birikimlerimi paylaşma heyecanından aldım. Uzun ve yorucu bir çalışma sonrası bu site ortaya çıktı.

Siteyi hazırlarken akademik terimlere bağlı kalarak ve bu terimlerin açıklamasını yaparak, her bilgi seviyesindeki meslek çalışanının anlayacağı ve faydalanacağı şekilde bir rehber ortaya koymak, en önem verdiğim husus oldu. Değerli meslek büyüklerimden bu cesaretim konusunda beni mazur görmelerini, gördükleri eksikler konusunda beni her daim uyarmalarını istirham ederim. Siz değerli meslektaşlarımın kitabımdan istifade etmesi, benim en büyük temennimdir. Ayrıca, bu çalışma sonucu yalnızca bir hastanın doğru bir ürün kullanmasına vesile olmak, tüm emeğimin karşılığı olarak yetecektir.

Saygılarımla…
İsmail Karaismail