banner ad

Kalça Anatomisi

anatomi1Vücudumuzun en hareketli iki ekleminden birisidir (diğeri omuz eklemidir). Kalça çok kompleks bir yapıdır. Bu yapı, içerisinde 2 kemik, çok sayıda kas ve özel yapıyı barındırır.

Kemikler

  • Femur (Uyluk) Kemiği: Femur uzun bir kemiktir. Üst ucunda kaputu bulunur. Bu yapı femur gövdesine göre 120˚’lik bir eğimdedir. Femurun pelvisle birleşen kısmı bu bölgedir.
  • Pelvis (Leğen) Kemiği: Pelvis ve uyluk kemiği eklem yaparak kalça eklemini oluştururlar. Pelvis kemiği kalça eklemine olan etkisinin yanında doğumda çok önemlidir. Pelvisin linea terminalis aralığı 6 cm’den daha az olursa doğum imkansızdır ve sezaryan yöntemine başvurulur. Bu yapı 6-9 cm aralığında ise doğum çok zor gerçekleşir. Leğen kemiği yapısal olarak kadınlar ve erkekler arasında farklı olan tek kemiktir. Kadınlarda daha hafif, geniş ve yuvarlak şekilde; erkeklerde ise daha ağır ve daha dardır.

anatomi2

Eklemler

anatomi3Uyluk kemiğinin geniş üst başı ile leğen kemiğinin dar yuva kısmı arasındaki eklemdir. Top-yuva şeklinde bir eklemdir. Femurun geniş başına uygun olmayan yuva, labrum denilen esnek bir kıkırdakla desteklenir. Labrumun esnek yapısı, kalçanın en hareketli eklemlerden olmasındaki en etkili faktördür.

Kalça eklemi spheroid tipi bir eklemdir.  İkiden fazla eksenli bir eklemdir. Ekstansiyon-fleksiyon (açma-kapama), abdüksiyon-addüksiyon (uzaklaştırma-yakınlaştırma) ve iç-dış rotasyon (dönme) hareketini yapar.

Aynı zamanda kalça gövde ağırlığını dengeleyerek yükü alt ekstremiteye dağıtır. Diğer yandan da karın boşluğundaki organların korunmasına güvenli yataklar oluşturarak yardımcı olur.

anatomi4