banner ad
By 12 Mart 2014 0 Comments Read More →

KARPAL TÜNEL SENDROMU (EL BİLEĞİ KANALINDA SİNİR SIKIŞMASI)

karpal-tunel1Karpal tünel sendromu elde en sık görülen hastalıktır. 8 adet karpal kemik iki sıra halinde el bileğinde kavisli bir şekilde sıralanır. Transvers karpal ligamenti (bağ) de elin iç kısmında kemikleri birbirine bağlar. Bu iki yapının arasında kalan anatomik boşluğa karpal tünel (el bileği kanalı) denir. El ve serçe parmağı hariç, başparmağın da içinde olduğu ilk 4 parmağı etkisi altına alarak hareket ettiren median sinir bu tünelden geçerek parmaklara ulaşır. Median sinir dışında eli kapama hareketini sağlayan fleksör tendonlar da karpal tünelden geçer.

Karpal tünel sendromu herhangi bir sebeple karpal tünelden geçen sinir ve tendonların tünel içerisinde sıkışması hastalığıdır. Bu hastalığa sebep olan nedenler el bileğinin sürekli ve zorlayıcı hareketini gerektiren bilgisayar kullanma gibi işler yapanlarda görüldüğü gibi şeker hastalığı, aşırı şişmanlık veya romatizmal hastalıkları bulunan bireylerde de bu hastalıklara bağlı olarak gelişebilir.

karpal-tunel2Teşhis: Hasta, doktora özelikle gece artan, başparmak ve yanındaki iki parmağı etkileyen karıncalanma, uyuşma ve ağrı şikâyetleri ile başvurur. Ağrı kola, hatta omuza kadar yayılabilir. İleri aşamalarda tüneldeki fleksör tendonlar da etkilenebilir ve hasta eli ile herhangi bir şey taşıyamaz, cisimleri tutamaz hale gelir. Doktor fizik muayenenin yanında MR ve EMG sinir testi ile hastalığı kolayca teşhis eder.

Tedavi: Karpal tünel sendromu başlangıcında hastaya, el bileğine bası yapabilecek çanta taşıma gibi her türlü aktiviteden uzak durması öğütlenir. Bu evrede el bileğini anatomik duruşta hareketsiz şekilde istirahate alacak bir el bilek ateli ortezi ile desteklenmelidir. Karpal tünel hastalığı ileri aşamada cerrahi müdahale gerektirir. El bileği iç kısmından 3-4 cm açılarak karpal bağlar kesilir ve bu sayede tünel genişletilerek median sinirin gevşetilmesi sağlanır. Cerrahi operasyon sonrasında 3-4 hafta süre ile el bileğini anatomik duruşunda hareketsizleştirerek istirahate alan el bilek ateli kullanılmalıdır.

karpal-tunel3

Post a Comment