banner ad
By 12 Mart 2014 0 Comments Read More →

KAS STRAİNLERİ (KASIN GERİLMESİ VE YARALANMASI)

kas-strain1Vücudun hareket sisteminin en önemli elemanlarından bir tanesi kaslardır. Liflerden oluşan kaslar kasılma (kısalma) sureti ile etkisi altındaki iskelet yapısını hareket ettirir. Kasların normal kasılımlarında minimum kısalma ve maksimum uzama sınırları vardır. Bu sınırların aşılması durumu kasın kasılması değil kasın zorlanması anlamına gelir. Bu durum kas strainlerine (yaralanma) neden olur. Kas strainleri, gerilmenin dışında travma veya aşırı yüklenme nedeni ile de oluşabilir. Yırtılan kaslar (rüptür) kendilerini üç hafta gibi çok kısa bir sürede yeniler. Yırtılan kaslarda meydana gelen kanama (hematom) bir an önce tedavi edilmelidir. Çünkü bu kanın (hematom) yırtık yüzeylerine yapışması liflerin birbirine tutunmasını zorlaştırır.

Kas strainlerine neden olan diğer faktörler şu şekilde özetlenebilir: Yetersiz, uzun süreli veya sık yapılan spor aktiviteleri, aşırı kas yorgunluğu, yoğun hareket öncesi germe ve ısınma hareketlerinin yapılmaması, ateşli hastalık ve dengesiz beslenme. Kas yırtıkları çoğunlukla kas ve tendonun birleşme bölgesinde gerçekleşir.

Kas strainleri üç seviyede gerçekleşir:

  • Hafif Derece Kas Straini: Lif dokusunun küçük bir kısmının yırtığıdır. Kasın gücünde veya hareket yeteneğinde kayıp olmaz. Hafif ağrılar gözlemlenebilir.
  • Orta Derece Kas Straini: Kası oluşturan liflerin bir kısmı yırtılarak (rüptür) kasın anatomik bütünlüğü bozulmuştur. İlgili vücut bölgesinde hareket ağrılıdır. Kimi zaman hareket kısıtlığı izlenir.
  • ŞiddetliDereceStrain: Kasın tamamen yırtılması (rüptürü) söz konusudur. Kas, hareketi ilgili vücut bölgesine iletemez. Ağrı ve hareketsizlik izlenir.

kas-strain2Teşhis: Ortopedide kas yaralanmaları çok görünen, az anlaşılan hastalıklardır. Hasta doktora ağrı, fonksiyon kaybı, kanamadan kaynaklanan şişlik şikâyetleri ile başvurur. Kas yaralanmalarında (strainlerde) fizik muayene çok önemlidir. Doktor fizik muayenenin yanında MR, kas ultrasonu ve kan tahlillerinden de faydalanır.

Tedavi: Tedavide öncelikle bölgede biriken kanın uzaklaştırılması esastır. Bu yüzden yırtılmanın olduğu bölgeye ilk 3 gün, günde 3 kere 20’şer dakikalık buz terapisi uygulanarak bandajlanır. Kanama uzaklaştırıldıktan sonra ağrı kesici ve fizik tedavi yardımı ile tedavi desteklenir. Bu dönemde hastanın vücut bölgesi mutlaka elastik ve sıcak tutan ortez malzeme ile desteklenmelidir.

Post a Comment