banner ad
By 13 Mart 2014 0 Comments Read More →

KİFOZ (KAMBURLUK)

kifoz1Erişkin bir insanın vertebra (omurga) sistemi yukarıdan aşağıya sıralanmış şekilde 26 vertebra (omur) kemiğinden oluşur. Omur kemikleri düzensiz tip kemiklerdir. Omurga, vücuda önden veya arkadan bakıldığında düz şekilde sıralanarak gelişmiş, yanlardan bakıldığında ise S şeklinde sıralanarak gelişmiştir. Omurga sistemine yanlardan bakıldığında olması gerekenden daha fazla eğiklik hastalığına kifoz veya kamburluk hastalığı denir. Kifoz torakal (sırt) omurlarda gelişen bir hastalıktır. Sırtta bulunan omurların dışa doğru eğimi 40˚’den daha fazla bir eğimle izleniyorsa kifozdan bahsedilebilir. Bu eğimden daha düşük derecede eğimler normal karşılanır. Kifoz hastalığı nedenlerine göre dört farklı şekilde gelişebilir:

  • kifoz2Postüral kifoz: Genelde ergenlik döneminde ve daha çok kızlarda görülür. Gevşek, salaş, kötü bir duruşun sürekli bir alışkanlık haline gelmesi durumunda gözlemlenir. Bilgisayar kullanma gibi aktivitelerde kötü duruş ve ergenlik döneminde kız çocukların göğüslerini saklama tepkisi tetikleyici unsurlardır.
  • Doğumsal kifoz: Bebek ana rahminde gelişirken sırt omurlarının gövdenin iç kısmında kaynama, yapışma gibi anormalliklerle birlikte gelişmesinden kaynaklanan kifoz çeşididir. Doğumsal kifozlar çok hızlı ve ileri derecede gelişirler. Tedavi acil olmalıdır.
  • Scheuermann kifoz: İsmini Danimarkalı bir bilim adamından alan scheuermann skolyozu sırt omur kemiklerinin metafizis (büyüme çizgisi) bölgelerindeki dengesizlik nedeni ile gelişir. Sırt omurlarındaki metafizis bölgesinin gövdenin iç tarafında bulunan kısmının gövdenin dış kısmında olan bölgesine göre daha hafif ve az gelişmesinden kaynaklanır. Scheuermann kifozu çok nadir de olsa bel omurlarında da görülebilir.
  • Osteoartrite bağlı kifoz: Genellikle ileri yaşlarda görülen osteoartrite bağlı kifoz, sırt omurlarının kemik erimesi, yorgunluğu ve romatizmal nedenlerle gövdenin iç kısmında eriyerek deforme olması nedeni ile gelişir. Gövdenin iç kısmından aşınan sırt omurunun iç kısmı, dış kısmından daha çok aşındığından gövde öne doğru eğilir ve gövdede kamburluk oluşturur.

kifoz3Teşhis: Kifoz hastası veya yakınları gövdede aşırı öne eğiklik, omuz dengesizliği ve ağrı şikâyetleri ile doktora başvurur. Doktor hastalığın hikâyesini dinler, hastadan öne eğilmesini, sırt üstü yatmasını ister ve fizik muayenenin sonunda teşhisini koyar. Kifozun nedeni, derecesi, neden olabileceği diğer rahatsızlıkları araştırmak için çeşitli açılardan çekilmiş röntgen görüntüleri ve nörolojik testleri inceleyerek teşhisini kesinleştirir.

Tedavi: Postüral kifozda postureks korse ortezi uygulanır. Doğumsal kifozda acil cerrahi müdahale ile yapışıklık ve kaynamalar onarılır, scheuermann kifozda ise dorselumbar korse ortezi ile kifozun ilerlemesi durdurulmaya çalışılır ve gerekli görüldüğünde cerrahi müdahale gerekir. Osteoartrite bağlı kifozda ise dorselumbar korse ortezi ile kifozun ilerlemesi durdurulmaya çalışılır, gerekli görüldüğünde cerrahi müdahale gerekir. Tüm kamburluk çeşitlerinde özellikle ilk evrede gövdeyi germe egzersizleri çok önemli ve faydalı bir tedavi çeşididir.

Post a Comment