banner ad
By 12 Mart 2014 0 Comments Read More →

LATERAL EPİKONDİLİT (TENİSÇİ DİRSEĞİ)

lateral1Dirsek eklemi humerusun (kol kemiği) alt ucu ile ulna (iç ön kol kemiği) üst ucunun birleşmesi ile meydana gelir. Kol anatomik duruşta iken, dirsek eklemine arka taraftan bakıldığında üç adet çıkıntı izlenir. Humerusun lateral (dış) tarafındaki çıkıntı bölgesine lateral epikondil denir.

Lateral epikondile ön kolun yukarı doğru hareketini sağlayan bazı kasların tendonları yapışır. Sürekli ve zorlayıcı şekilde yapılan hareketler esnasında lateral epikondile tutunan tendonlarda küçük yırtıklar, ödem ve ağrı oluşabilir. İşte bu hastalığa lateral epikondilit veya tenisçi dirseği hastalığı denir. Bu hastalık sadece tenisçilerde değil, aynı zamanda tornavida çevirme, örgü örme, ağır yük taşıma gibi işlerde çalışanlarda da sıkça gözlenir.

lateral2

Teşhis: Hasta, dirseğin dış alt kısmından el bileğine yayılan ağrı, bölgede kızarıklık ve şişme gibi şikâyetlerle doktora başvurur. Teşhis fizik muayene ile kolayca yapılabilir. Ön kolun yukarı hareketinde ve el bileği ekstansiyonunda ağrı olur.

Tedavi: Ağrı geçene kadar 3-4 gün süre ile günde 4-5 kere dirseğe soğuk terapi uygulanır. Tenisçi dirseği hastalığında lateral epikondile binen yükü hafifletmek için mutlaka epikondilit ortezi bandajları uygulanır. Geçmeyen hastalıkta dirseğe kortizon uygulanabilir. Ağrı sonrası uygun egzersizler yapılmalıdır.

lateral3

Post a Comment