banner ad
By 13 Mart 2014 0 Comments Read More →

LATERAL-MEDİAL LİGAMENT LEZYONU (DİZDE YAN BAĞ LEZYONU)

lateral4Eklem elemanlarından biri de ligamentler, yani bağlardır. Ligamentler, ekleme katılan bir kemikten başlayarak diğer kemiğe yapışan yarı esnek yapılardır. Diz eklemine katılan çok sayıda bağ vardır. Yan bağlar dizin medial (iç) kısmında yani diğer dize bakan tarafta ve lateral (dış) kısmında yani dizin dış yan kısmına bakan tarafta bulunur. Yan ligamentler dizin stabilitesinde ve dize katılan kemik uçlarının iç-dış ve yukarı-aşağı yana doğru birbirinden ayrılmamasında önemli rol oynar.

lateral3Dize medial (iç) kısımdan alınan bir travmada, travmanın şiddetine göre lateral ligamentte (dış yan bağda) yırtık, geniş yırtık, kopma veya çok şiddetli darbede dış bağlarla beraber iç bağlarda da yaralanma oluşabilir. Aynı şekilde, dize lateral (dış) kısımdan alınan bir travmada travmanın şiddetine göre medial ligamentte (iç yan bağda) yırtık, geniş yırtık, kopma veya çok şiddetli darbede iç bağlarla beraber dış bağlarda da yaralanma oluşabilir. Bu hastalığa dizde yan bağ lezyonu veya lateral-medial ligament lezyonu denir.

lateral2Teşhis: Yan bağ lezyonlarında hasta bağın bulunduğu bölgede hassasiyet, ödem, boşalma hissi şikâyetleri ile doktora başvurur. Doktor fizik muayenenin ardından yan bağlarda oluşan hasarın tespiti için MR görüntülerinden faydalanarak teşhisi kesinleştirir.

lateral1Tedavi: İlk olarak dizdeki ödem enjektör yardımı ile boşaltılarak buz terapisi ile diz rahatlatılır. Yırtık derecesine göre hafif evrede buz uygulamasının yanında yanlarında fleksible balenler bulunan dizlik ortezi ile diz istirahate alınırak fizik tedavi egzersizleri uygulanır. Hasta dizi zorlayan aktivitelerden kaçınması konusunda uyarılarak gerektiğinde koltuk değneği ile dize binen yükün hafifletilmesi sağlanır. Zor evrede yani yırtığın geniş olması veya tamamen kopması şeklindeki bağ lezyonlarında tedavi değişir. Bu durumda buz uygulamasının yanında yan kısımlarında metal menteşe biçiminde dizi 20˚ ekstansiyonda kısıtlayan bir ateli olan dizlik kullanılır. Dereceli egzersizler uygulanan hastanın koltuk değneği kullanarak dize binen yükü oldukça hafifletmesi sağlanır. Bu seviyedeki bağ hasarlarında cerrahi müdahale gerekebilir. Yan bağ lezyonlarında tedavi süresi 2 haftadan 12 haftaya kadar sürebilir. Lateral (dış) bağ hasarlarının tedavi süreci medial (iç) yan bağ hasarlarının tedavi sürecinden daha uzun sürer.

lateral5

Posted in: Diz Hastalıkları

Post a Comment