banner ad

Omuz Anatomisi

omuz-anatomi1Vücudumuzun en hareketli iki ekleminden birisidir (diğeri kalça eklemidir). Omuz çok kompleks bir yapıdır. Bu yapı, içerisinde 3 kemik, 4 eklem, 26 kas ve özel yapıları barındırır.

Kemikler

  • Klavikula (Köprücük Kemiği): Ana rahminde ilk oluşmaya (gebeliğin 5. haftasında) başlayan kemiktir. Ancak oluşumu en geç biten (21 yaşına kadar gelişen) kemiktir. Aynı zamanda iskelet sisteminin en kolay kırılan kemiğidir. Vücudun ön kısmında, dışta kürek kemiği ile içte göğüs kemiği ile eklem yapar. Çok sayıda kas yapışır.
  • Skapula (Kürek Kemiği): Üçgen biçimli yassı bir kemiktir. Vücudun arka kısmındadır. Çok sayıda kas yapışır. Kol kemiği ile güçlü bir top-yuva eklem yapar.
  • Humerus (Kol Kemiği): Uzun kemiktir. Üstte kürek kemiği ile altta ise ulna ile direkt eklem yapar. Çok sayıda kas yapışır.

Eklemler

  • Akromioklavikular Eklem (köprücük kemiği ile kürek kemiği üst dış kısmı arasında): Eklem kıkırdak disk ile tamamlanır. Az da olsa hareket yapar. Eklem bütünlüğü ligament ve bir eklem kapsülü ile desteklenir.
  • Sternoklavikular Eklem (köprücük kemiği ile göğüs kemiği arasında): Omuz ile göğüs arasındaki bütünlüğe katkıdabulunur. Kemik uçları kıkırdak kaplıdır.
  • Skapulotorasik Eklem (kürek kemiği ile arka kaburga kemikleri arasında): Kürek kemiği kaburgalarla arka kısımdan eklem yapar. Buradaki eklem kayarak hareket eder. Bu kayma hareketi kol hareketlerinde etkilidir.
  • Glenohumeral Eklem (kürek kemiği ile kol kemiği arasında): Kol kemiğinin geniş üst başı ile kürek kemiğinin dar yuva kısmı arasındaki eklemdir. Top-yuva şeklinde bir eklemdir. Kolun geniş başına uygun olmayan yuva, labrum denilen esnek bir kıkırdakla desteklenir. Labrumun esnek yapısı, omuzun en hareketli eklem olmasının en önemli faktörüdür.

omuz-anatomi3

Eklem kapsülü çevresindeki bağlar kemik stabilitesini sağlar. Stabiliteyi sağlayan tendonların en önemlisi biceps kasının uzun başının tendonudur. Kürek kemiğinden başlayan 4 kas, tendonlarında birleşerek rotator manşeti (rotator cuff) oluşturur. Rotator manşet üzerinde bir bursa (eklem sıvısı kesesi) bulunur. Omuz bölgesinde 8 adet bursa kesesi vardır. Bu bursaların ürettiği kayganlaştırıcı sıvı eklemin kaygan, yumuşak ve güvenli olmasına katkıda bulunur.

İşte bütün bu yapılar omuz eklemini abdüksiyon, addüksiyon, ekstansiyon, fleksiyon, iç ve dış rotasyon yapabilen kompleks bir eklem haline getirir.