banner ad
By 12 Mart 2014 0 Comments Read More →

Ortezler

ortezler1 Herhangi bir sebeple hareket yetisinin tamamını veya bir kısmını kaybetmiş organın hareket yetisini arttırmak ve işlevini gerçekleştirebilir duruma getirmek için kullanılan yardımcı cihazlara verilen isimdir. Hastalığın tedavi ve rehabilitasyonunda kullanılan bu cihazların uygun hammaddeler ve atellerle desteklenmiş olması gerekir. 

Bir ortez, etkisi altına aldığı vücut bölgesine alttaki 3 etkiden en az birini sağlamayı amaçlar:

  • Hasta bölgeyi uygun pozisyonda stabil (hareketsiz) tutmak. Örneğin; el bilek ateli.
  • Hasta bölgeyi uygun eksenlerde dinamik (hareketli) tutmak. Örneğin; dinamik parmak splinti.
  • Hasta bölgenin hareketini kontrollü ve amacına uygun hale getirmek. Örneğin; sünger boyunluk.

Ortezler şu gruplara ayrılır:

  • İmplant Ortezler: Vücut içi uygulan ortezlerdir. Örneğin; uyluk kemiğindeki travmadan kaynaklanan çok parçalı kırığı tamir etmek için kullanılan vidalı plak ortezi.
  • Hard Ortezler: Vücut dışından uygulanan, ancak kişiye özel olarak tasarlanması gereken ortez malzeme. Örneğin; polietilen skolyoz (yan kamburluk) ortezi. Bu ortezde hastanın beden ölçüsünün yanı sıra skolyoz eğim derecesi de ortezin tasarımında etkilidir.
  • ortezler2Hazır Ortezler: Endüstriyel olarak ortalama vücut ölçülerine ve anatomik duruşa göre tasarlanmış ürünlerdir.

Hazır ortez malzemeler:

  • Kompresyon Ortezleri: Yoğun hareket gerektiren aktivitelerde sakatlanmayı önlemeye yardımcı cihazlardır. Örneğin; futbol oynarken kullanılan tekmelik.
  • Tedavi Ortezleri: Tanısı konulmuş hastalığın tedavisine ve rehabilitasyonuna yardımcı cihazlardır. Örneğin; boyun fıtığı olan bir hasta için kullanılan fledelfia tipi boyunluk.

Bu ürünler hastalığın tedavi prensiplerine göre uygun hammaddeler ve atellerle desteklenmiştir. Örneğin; karpal tünel sendromu (el bileği sinir sıkışması) hastasının sinir tünellerini uygun pozisyonda istirahate almak için dizayn edilen el bilek ateli.

 

Posted in: Ortopedik Ürünler

Post a Comment