banner ad
By 9 Mart 2014 0 Comments Read More →

SLAP LEZYONU (KIKIRDAK TENDONU YIRTIĞI)

slap1Pazu (biceps) kasının uzun ve kısa iki başı vardır. Uzun başı üstte tendonlaşarak omuz eklemi içerisine girer. 

slap2

Eklem kıkırdağının (labrum) içine baştan sona kadar “Y” şeklinde yapışır. Bu tendon yapıya slap denir. Slap lezyonu tendonun aşınması, labrumdan ayrılması, travma sonrası labrumun yırtılması gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Slap lezyonuna travmanın dışında ani ağır cisim kaldırma veya kolun ani çekilmesi gibi hareketler de neden olabilir.

Teşhis: Omuzun ön kısmında ağrı şikâyeti ile doktora başvuran hastaya fizik muayene ve MR uygulanır. Ancak hiçbir fizik tedavi veya görüntüleme slap lezyonunu kesin teşhis edemeyebilir. Bu yüzden teşhiste atroskopi yönteminden faydalanılır.

Tedavi: Pazu kasını kuvvetlendirici egzersiz yapılmalıdır. Ağrı kesici ilaç ve egzersiz öncesi sıcak kompres uygulanmalıdır. İleri yırtıklarda cerrahi operasyon yapılır ve operasyon sonrası 4 hafta kol askısı ortezi ile omuz istirahate alınır.

Posted in: Omuz Hastalıkları

Post a Comment